Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động
XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT GIẤY CÔNG SUẤT 250 M3/NGÀY.ĐÊM
Chủ đầu tư: Hộ kinh doanh Ngô Văn Khương Địa điểm: Khu Dương Ổ, Phường Phong Khê, Tỉnh Bắc Ninh Xem chi tiết
XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT GIẤY CÔNG SUẤT 50 M3/NGÀY.ĐÊM
Chủ đầu tư: Hộ kinh doanh Ngô Văn Bắc Địa điểm: Khu Dương Ổ, Phường Phong Khê, Tỉnh Bắc Ninh Xem chi tiết
XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT GIẤY CÔNG SUẤT 50 M3/NGÀY.ĐÊM
Chủ đầu tư: Hộ kinh doanh Đào Văn Vân Địa điểm: Khu Dương Ổ, Phường Phong Khê, Tỉnh Bắc Ninh Xem chi tiết
XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT NƯỚC SƠN - CÔNG SUẤT 25 M3/NGÀY.ĐÊM
Chủ đầu tư: Công ty CP phát triển quốc tế Anh Việt Úc Địa điểm: Xã Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An Xem chi tiết