XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT GIẤY CÔNG SUẤT 50 M3/NGÀY.ĐÊM

Xử lý nước thải, nước cấp
CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CÔNG SUẤT - 35 M3/NGÀY.ĐÊM CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KỸ THUẬT NGUỒN ĐIỆN CÔNG SUẤT 50 M3/NGÀY.ĐÊM CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỰC IN CÔNG SUẤT 200 M3/NGÀY.ĐÊM CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CAO SU BỐ LÁ CÔNG SUẤT 1000 M3/NGÀY.ĐÊM CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CAO SU CUAPARIS - CÔNG SUẤT 2.275 M3/NGÀY.ĐÊM LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT - CÔNG SUẤT 500 M3/NGÀY.ĐÊM NÂNG CẤP, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾCÔNG SUẤT 40 M3/NGÀY.ĐÊM NÂNG CẤP, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA HADA - CÔNG SUẤT 1000 M3/NGÀY. ĐÊM NÂNG CẤP, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA KIM BÀI, CÔNG SUẤT 500 M3/NGÀY. ĐÊM NÂNG CẤP, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA VINAKEN - CÔNG SUẤT 900 M3/NGÀY. ĐÊM THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẾT MỔ CÔNG SUẤT 100 M3/NGÀY.ĐÊM THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY HẢI SẢN - CÔNG SUẤT 50 M3/NGÀY.ĐÊM THI CÔNG, LẮP ĐẶT TRỌN GÓI HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐỀN THỜ TRƯƠNG ĐỊNH, CÔNG SUẤT 9.5M3/NGÀY.ĐÊM THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY GIẤY – CÔNG SUẤT 3000 M3/NGÀY.ĐÊM THIẾT KẾ, THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT NHÔM - CÔNG SUẤT 50 M3/NGÀY.ĐÊM TRUNG TU HỆ THỐNG LỌC CÁT NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI BÌNH HƯNG VẬN HÀNH BẢO TRÌ - QUAN TRẮC ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ 35M3/NGÀYĐÊM VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KIM LOẠI CÔNG SUẤT 75 M3/NGÀY.ĐÊM VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ CÔNG SUẤT 80 M3/NGÀY.ĐÊM XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỰC INCÔNG SUẤT 30 M3/NGÀY.ĐÊM

Chủ đầu tư: Hộ kinh doanh Ngô Văn Bắc

Địa điểm: Khu Dương Ổ, Phường Phong Khê, Tỉnh Bắc Ninh

bắc