NÂNG CẤP, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA VINAKEN - CÔNG SUẤT 900 M3/NGÀY. ĐÊM