TRUNG TU HỆ THỐNG LỌC CÁT NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI BÌNH HƯNG

Xử lý nước thải, nước cấp
CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CÔNG SUẤT - 35 M3/NGÀY.ĐÊM CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KỸ THUẬT NGUỒN ĐIỆN CÔNG SUẤT 50 M3/NGÀY.ĐÊM CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỰC IN CÔNG SUẤT 200 M3/NGÀY.ĐÊM CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CAO SU BỐ LÁ CÔNG SUẤT 1000 M3/NGÀY.ĐÊM CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CAO SU CUAPARIS - CÔNG SUẤT 2.275 M3/NGÀY.ĐÊM LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT - CÔNG SUẤT 500 M3/NGÀY.ĐÊM NÂNG CẤP, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾCÔNG SUẤT 40 M3/NGÀY.ĐÊM NÂNG CẤP, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA HADA - CÔNG SUẤT 1000 M3/NGÀY. ĐÊM NÂNG CẤP, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA KIM BÀI, CÔNG SUẤT 500 M3/NGÀY. ĐÊM NÂNG CẤP, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA VINAKEN - CÔNG SUẤT 900 M3/NGÀY. ĐÊM THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẾT MỔ CÔNG SUẤT 100 M3/NGÀY.ĐÊM THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY HẢI SẢN - CÔNG SUẤT 50 M3/NGÀY.ĐÊM THI CÔNG, LẮP ĐẶT TRỌN GÓI HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐỀN THỜ TRƯƠNG ĐỊNH, CÔNG SUẤT 9.5M3/NGÀY.ĐÊM THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY GIẤY – CÔNG SUẤT 3000 M3/NGÀY.ĐÊM THIẾT KẾ, THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT NHÔM - CÔNG SUẤT 50 M3/NGÀY.ĐÊM TRUNG TU HỆ THỐNG LỌC CÁT NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI BÌNH HƯNG VẬN HÀNH BẢO TRÌ - QUAN TRẮC ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ 35M3/NGÀYĐÊM VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KIM LOẠI CÔNG SUẤT 75 M3/NGÀY.ĐÊM VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ CÔNG SUẤT 80 M3/NGÀY.ĐÊM XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỰC INCÔNG SUẤT 30 M3/NGÀY.ĐÊM

Chủ đầu tư: Công ty Cấp Thoát Nước Đô Thị

Địa điểm: Bình Hưng, Bình Chánh, Tp. HCM

Bình Hưng